Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas 1996 m. birželio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos