Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 1257/96 muuttamisesta