Rakstisks jautājums P-006202/11 Ulrike Lunacek (Verts/ALE) Padomei. Naida vardarbība seksuālo minoritāšu pasākuma laikā Splitā, Horvātijā — tās ietekme uz pievienošanos ES