Rakstisks jautājums E-4833/05 Gay Mitchell (PPE-DE) Komisijai. bērniem kaitīgu pārtikas produktu tirdzniecību