Komisijas 18.02.2005. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.3702 - CVC / CSM) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. /2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)