Rakstisks jautājums E-1268/06 iesniedza Esko Seppänen (GUE/NGL) Komisijai. Cukura kvotas