EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 134/2005 ( 2005. gada 21. oktobris ), ar ko groza EEZ līguma XVIII pielikumu (Darba drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības, vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm)