Īpašais ziņojums Nr. 4/2004 par to, kā programmēta Kopienas iniciatīva Eiropas pārrobežu sadarbībai – Interreg III, ar Komisijas atbildēm