Lieta C-10/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 4. marta spriedums – Mowi ASA, iepriekš – Marine Harvest ASA/Eiropas Komisija (Apelācija – Konkurence – Uzņēmumu starpā notikušas koncentrācijas kontrole – Regula (EK) Nr. 139/2004 – 4. panta 1. punkts – Koncentrāciju iepriekšējas paziņošanas pienākums – 7. panta 1. punkts – Apturēšanas pienākums – 7. panta 2. punkts – Atbrīvojums – Jēdziens “viena koncentrācija” – 14. panta 2. punkts – Lēmums, ar kuru uzliek naudas sodu par koncentrācijas darījuma īstenošanu pirms tā paziņošanas un atļaušanas – Ne bis in idem princips – Sodu ieskaitīšanas princips – Pārkāpumu kopība)