Komisijas Regula (ES) Nr. 860/2010 ( 2010. gada 10. septembris ), ar ko 2010. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu Dokuments attiecas uz EEZ