Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3680 – Alcatel/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio)Dokuments attiecas uz EEZ