Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Vietējais un reģionālais skatījums uz publiskā sektora inovācijas veicināšanu ar digitālu risinājumu palīdzību”