Писмен въпрос P-5805/07, зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Частично прилагане на правилото N+3 при гръцките програми за периода 2000—2006 г. и въздействието му върху степента на изчерпване на програмите