Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (92/102/ETY)