KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI ZINĀŠANAS PAR JŪRU 2020 — jūras dati un novērojumi pārdomātai un ilgtspējīgai izaugsmei