Rakstisks jautājums E-0100/05 Michl Ebner (PPE-DE) Komisijai. CO2 emisijas nodokli lidmašīnām