Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2010. gada 11.martā.#Centre d'exportation du livre français (CELF) un Ministre de la Culture et de la Communication pret Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE).#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Conseil d'État - Francija.#Valsts atbalsti - EKL 88. panta 3. punkts - Nelikumīgi atbalsti, kas atzīti par saderīgiem ar kopējo tirgu - Komisijas lēmuma atcelšana - Valsts tiesas - Prasība par prettiesiski īstenotu atbalstu atgūšanu - Tiesvedības apturēšana līdz jauna Komisijas lēmuma pieņemšanai - Atgūšanas pienākumu ierobežojoši ārkārtas apstākļi.#Lieta C-1/09. Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2010. gada 11.martā.