Popravek k nenasprotovanju priglašeni koncentraciji — (Case COMP/M.3392 — WESTLB/KLÖCKNER) ( UL C 170, 30.6.2004. )(2004/C 186/03)