/* */

Labojums iebildumu necelšanai pret paziņoto koncentrāciju — (Lieta Nr. COMP/M.3392 — WestLB/Klöckner) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 170, 2004. gada 30. jūnijs )