Tisková oprava – Bez námitek k navrhovanému spojení – (Případ COMP/M.3392 – WestLB/Klöckner) ( Úř. věstník C 170 ze dne 30.6.2004 )