Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)2019/C 405/09