Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās