2005/795/EK: Padomes Lēmums (2005. gada 7. novembris), ar ko nomaina Eiropas Sociālā fonda komitejas locekļus