Komisijas paziņojums - Jauna, vispārēja partnerība ar Grenlandi kopīgas deklarācijas un uz EK Līguma 187. pantu balstīta Padomes lēmuma formā