Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7911 – CNCE / KM Group) (Dokuments attiecas uz EEZ)