Asia C-608/15 P: Valitus, jonka Panasonic Corp. on tehnyt 17.11.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-82/13, Panasonic ja MT Picture Display v. komissio, 9.9.2015 antamasta tuomiosta