Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Ētiska tirdzniecība un patērētāju garantiju sistēmas