Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/730 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)