Rakstisks jautājums E-002612/11 Sergio Berlato (PPE) Komisijai. Atjaunota Eiropas iesaistīšanās personu ar īpašām vajadzībām integrācijā