Komisijas Regula (EK) Nr. 730/1999 (1999. gada 7. aprīļa), ar ko nosaka tirdzniecības standartu burkāniem