Byla T-446/05: 2010 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Amann & Söhne ir Cousin Filterie prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Europos pramoninių siūlų rinka — Sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad pažeistas EB 81 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis — Vieno pažeidimo sąvoka — Rinkos apibrėžimas — Baudos — Maksimali baudos riba — Pažeidimo sunkumas ir trukmė — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Teisė į gynybą — Baudų sumos apskaičiavimo gairės)