Rakstisks jautājums E-2890/05 Paul van Buitenen (Verts/Ale) Komisijai. ierēdnim sniegto atteikumu piekļūt savai medicīniskajai lietai