Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas padomē Eiropas Savienības vārdā ieņemama jautājumā par 13. pielikuma 17. grozījumu pieņemšanu