Statsstøtte — Belgien — Statsstøttesag SA.53969 (2019/NN) — Skattefritagelse for overskydende fortjeneste bevilget til British American Tobacco — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådeEØS-relevant tekst.