Státní podpora – Belgie – Státní podpora SA.53969 (2019/NN) – Osvobození od daně u nadměrného zisku přiznané společnosti British American Tobacco – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unieText s významem pro EHP.