Държавна помощ — Белгия — Държавна помощ SA.53969 (2019/NN) — Освобождаване от облагане на свръхпечалбата, предоставено на предприятие British American Tobacco — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП.