/* */

Weißenfels/Parlaments TITJUR Pirmās instances tiesas spriedums (pirmā palāta) 2006. gada 25. janvārī. # Roderich Weißenfels pret Eiropas Parlamentu. # Ierēdņi - Atalgojums/Darba samaksa. # Lieta T-33/04.