Rechtssache C-262/20: Vorabentscheidungsersuchen, eingereicht vom Rayonen sad Lukovit (Bulgarien) am 15. Juni 2020 — VB/Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti