Lieta T-216/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. augustā — Lucite International un Lucite International UK pret Komisiju