Odločba Komisije z dne 2. maja 2005 o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1321) (Besedilo velja za EGP) (2005/363/ES)