Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 1321) (Text s významem pro EHP) (2005/363/ES)