Rakstisks jautājums E-0174/10 iesniedza Diogo Feio (PPE) Komisijai. Ierobežojumi attiecībā uz izbraukuma tirdzniecības darbībām Portugālē