Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu {SEK(2007) 743} {SEK(2007) 744}