Komisijas Regula (EK) Nr. 754/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija