Komisijas Lēmums ( 2006. gada 22. decembris ) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6958) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2007/25/EK)