Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4489 — 3i/Countrywide) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.