Rakstisks jautājums E-4977/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisijai. ILO konvenciju par minimālajām normām jūrniecības nozarē nodarbināto standartos