Rakstisks jautājums E-2546/05 Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) Komisijai. bioģenētisko cilvēku insulīnu