Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Honkongas īpašās pārvaldes apgabals : 2004. gada pārskats {SEC(2005) 922}