Rakstisks jautājums P-1992/05 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) Komisijai. pagaidu darba ņēmēju darba apstākļiem un pagaidu darba ņēmēju izmantošanas uzraudzību